Follow Pátí na světě to join the conversation.

When you follow Pátí na světě, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Pátí na světě

Brno, Czechia

Hudební skupina z Brna manipulující s geny žánrů

a Brno [CZ]-based group manipulating the genes of genres

Tomáš Doležal – midicontroller
Petr Fučík – drums, pc
Ivan Palacký – guitar, vocal